Imela – biljka prošlosti i budućnosti

Volimo gledati televiziju. Televizija nam nudi veći­nom američke filmove. U američkim filmovima u bo­žić­no vrijeme viscum album, imelaiznad vrata stavlja se imela i pod njom se, za sreću, ljube zaljubljeni. Više manje to bi bio slijed prosječnih asocijacije na imelu.

Zaboravljamo da je taj isti običaj (doduše izvitoperen) došao u Ameriku sa europs­kog kontinenta. Stari Kelti su bijelu imelu štovali kao svoju svetu biljku i lijek za sve. Uz mnoge druge upo­tre­be, ona je davala hrabrost i nepobjedivost njihovim voj­nicima, ozdravljenje od svih najtežih bolesti njihovim bo­le­snicima i plodnost njiho­vim ženama. Toliko su ju ci­je­nili da su ju brali isključivo zlatnim srpo­vima na posebnim ceremonijama i obredima.

Kelti (i njihovi svećenici druidi) bili su narod posebno povezan sa prirodom. Doživljavali su ju vrlo intenzivno i svakodnevno svepri­sutno u komunikaciji pa su i znanja i „informacije“ koje su imali o bilju i drveću bila vrlo sveobuhvatna i nama danas uveliko neshvatljiva. Imelu su posebno cijenili mož­da i zato jer je ona polunametnik koji živi na dr­veću, a ovaj stari narod je posebno cijenio drveće.

Danas znamo da su og­romni brojevi medicinskih kliničkih istraživanja bijele imele (Viscum alba) dokazali njenu veliku primjenu kod tretiranja karcinoma. Otkriveno je da ime­la ima snažno protutumor­sko djelovanje i u Europi se po­sebni, standardizirani es­trakti vrlo uspješno koriste kod raz­ličitih vrsta tumor­s­kih obo­ljenja (preparat Is­cador).

Imela se koristi za snažno podizanje imuniteta (jako imunomodelirajuće djelova­nje), tretiranje posljedica ke­moterapije (mučnine, loša krvna slika i dr.) ili po keltskom – lijek protiv negativ­nih zlih sila i lijek za sve.

Danas je također doka­za­no i znamo da se imela vrlo uspješno koristi za urav­noteženje krvnog tlaka ali posebno i za odvapljenje i jačanje krvnih žila pa tako i centra krvožilnog sustava – srca. A što nam je to nego po keltski – za hrabrost i nepo­bjedivost – jer hrabro i jako srce može pobijediti sve.
Danas znamo i dokazano je da se imela koristi kod prejakih krvarenja iz maternice sa neredovitim ciklusom što dovodi do iscrpljivanja cijelog organizma že­ne. Iscrpljen organizam ne može biti plodan – a što nam je to nego po keltski magič­na biljka za plodnost.

Imela ima još 20-tak raz­ličitih upotreba. Kod nas raste u velikom mnoštvu. Šteta je bar ponekad ne sku­hati čaj od njenog lišća (koš­tica iz boba je otrovna!).

Uzmite 1,5 jušnu žlicu su­hog sitno isjeckanog lista bijele imele, potopite u ša­licu hladne vode navečer i ujutro uzmite dozu svoje nepobjedivosti i hrabrosti! Svima nam je potrebna!

Napisala: Martina Bogdanić, fitoaromaterapeutkinja

Tekst je izvorno napisan za kolumnu Povratak prirodi Ri-telefax burza